Välkommen till SBS Sveriges BrandSkydd

SBS Sveriges Brandskydd grundades 2017, SBS Sveriges Brandskydd erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster inom passivt brandskydd. Vi utför brandskyddsarbeten i kommersiella fastigheter, offentlig verksamhet, bostäder och anläggningar för infrastruktur.

SBS Sveriges BrandSkydd AB – Trygghet och service i ett

TjänsterReferenser 

Iso certifiering

VI HAR EN INTERNATIONELL KVALITETSSTÄMPEL

Standarden ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard, väl inarbetad både i Sverige och utlandet. I grunden handlar ISO 9001 om förbättring, och standardens kravdokument. Vår verksamhet uppfyller kraven i ISO 9001
ISO 9001 certifiering fyller också en viktig funktion hos oss internt, eftersom vår personalen känner större ansvar och tillfredsställelse i sitt arbete när de aktivt deltar i kvalitetshöjande åtgärder.

ISO 9000 – standardserien för kvalitet
Standardserien ISO 9000 innehåller krav och råd för det vi i dagligt tal kallar kvalitetscertifiering.

MILJÖ – ISO 14001
ISO CERTIFIERING AV MILJÖLEDNINGSSYSTEM
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö.
ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem

 

Om Oss

AFFÄRSIDÈ

SBS Sveriges Brandskydd erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster inom passivt brandskydd. Vi på SBS arbetar för att ständigt skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att vara i framkant med implementering av nya tanke sätt. Mer text mer text mer text mer text etc etc etc etc.

Verksamhetsbeskrivning

Vår grundläggande idé är att erbjuda optimala lösningar inom passivt brandskydd. Vi erbjuder lösningar oavsett vilka behov vår uppdragsgivare har. Vi arbetar enligt gällande lagverk med typgodkända produkter och vårt mål är att bidra till ökad trygghet och säkerhet för såväl ägare som brukare.

Kvalité

Vi levererar produkter och tjänster i tid och enligt avtal. Vi utför våra projekt enligt gällande branschregler. Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller specificerade och outtalade kundkrav. Vi har god kunskap inom vårt område och kan förslå lösningar som passar kundens behov.

Våra tjänster

Ett urval av våra nöjda kunder